Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Change Look SA z siedzibą ul. Wspólna 35/2, 00-519 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SądRejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS0000559571, NIP:7010486605, REGON:361612580 o kapitał zakładowym w wysokoci 105 000 zł.
Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO będą przetwarzane w celu prognozy i obsługi zamówień w związku z dostawami asortymentu i mogą być przekazane do podmiotów trzecich z uwagi na realizowany przez administratora prawnie usprawiedliwiony interes. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.